Köpvillkor

Köpvillkor

1. Om Köpvillkoren

1.1 Dessa köpvillkor (”köpvillkoren”) gäller för alla köp som du gör från onlineprylar.se (”webbplatsen”). Du accepterar Köpvillkoren i samband med att du genomför ett köp på webbplatsen.

1.2 Avtal om köp på webbplatsen ingås med Webbyrågruppen Stockholm, organisationsnummer 969785-7796. Vårt momsnummer är SE969785779601.

2. Hur du kontaktar oss

2.1 Om du har några frågor om dessa villkor eller din beställning är du välkommen att kontakta oss. Du kan enkelt nå oss genom vårt kontaktformulär på webbplatsen. Du kan också nå oss genom att skriva till oss på info@webbyragruppen.se.

3. Beställningar

3.1. För att genomföra ett köp behöver du ha rätt att ingå avtal enligt tillämplig lag. Det innebär att du behöver vara minst 16 år för att handla med direktbetalning för egna pengar eller minst 18 år för att handla på kredit. När du har slutfört ditt köp får du en beställningsbekräftelse via e-post, som bekräftar att vi har tagit emot din beställning. Beställningsbekräftelsen innebär inte att ett bindande avtal har ingåtts. Ett bindande avtal ingås först när du får den slutliga leveransbekräftelsen. Innan du mottar den slutliga leveransbekräftelsen kan din beställning komma att nekas.

4. Produkter och produktinformation

4.1. Det är varje tillverkare som lämnar produktbeskrivningar för sina produkter. Onlineprylar ställer därför krav på varje tillverkare att produkterna ska stämma överens med lämnade produktbeskrivningar. Onlineprylar ställer också krav på att produkterna uppfyller gällande krav på bl.a. säkerhet, hälsa och miljö samt att produkten inte gör intrång i tredje parts immateriella rättigheter (t.ex. piratkopior) eller på annat sätt bryter mot gällande lagstiftning.

4.2. Alla bilder på webbplatsen som visar en produkts utseende kan inte garanteras återge produktens exakta utseende, till exempel på grund av att bildskärmen kan påverka färgåtergivningen.

5. Priser och information

5.1. Vid beställning gäller de priser som anges på webbplatsen. Alla priser inkluderar gällande moms. Priserna inkluderar inte eventuella betalnings- och fraktavgifter, som anges separat.

5.2. Om priset för eller informationen om en produkt som anges på webbplatsen är felaktig och du insåg eller borde ha insett detta vid tidpunkten för beställningen, kommer priset eller informationen inte att gälla för köpet. I sådana fall kommer vi att kontakta dig så snart som möjligt efter att vi har upptäckt felet.

6. Betalning

6.1. Tillsammans med vår betaltjänstleverantör Klarna erbjuder vi flera olika betalningsalternativ. Beroende på vilket betalningsalternativ som du väljer, kommer du i samband med ditt köp att ingå ett separat avtal om betalning med Klarna. Beroende på vilket betalningsalternativ du väljer kan även extra kostnader tillkomma.

Fakturabetalning: Fakturabetalning innebär att betalningen ska vara Klarna tillhanda inom 14 dagar från fakturadatum. För att handla mot faktura måste du ange ditt personnummer. Förutsättningen för att få handla mot faktura är bland annat att du är registrerad i folkbokföringsregistret i Sverige, är över 18 år och inte ha några betalningsanmärkningar. Klarnas villkor för betalning hittar du på klarna.se

8. Frakt och leverans

8.1. Onlineprylar har inget eget lager utan det är de enskilda handlarna som lagerhåller produkterna. Din beställning skickas från respektive handlares egna lager efter att vi har bekräftat din leverans. Om du har beställt produkter som skickas från olika handlare kan produkterna komma att skickas till dig i olika försändelser.

8.2. Leveransalternativ

Vi har två olika leveransalternativ: 1) Normal postförsändelse och 2) Otympliga och/eller tunga försändelser. Vilket leveransalternativ som kommer användas beror på vilken produkt som du beställer. Otympliga och/eller tunga försändelser är till exempel balkongmöbler och sängar. Om produkten är otymplig och/eller tung framgår det i produktbeskrivningen och i kassan.

Kontakta vår kundtjänst om du på grund av tillgänglighet behöver få din produkt levererad till ett specifikt utlämningsställe.

8.3. Fraktkostnad

Fraktkostnaden anges i samband med köpet.

8.4. Leveranstid

Normala postförsändelser

För normala postförsändelser levereras produkten till dig inom 21 arbetsdagar (helgfri måndag till fredag) antingen direkt i din brevlåda eller till ditt närmsta postombud. Beräknat leveransdatum framgår av din beställningsbekräftelse och på produktbeskrivningen. På produktbeskrivningen framgår även om produkterna levereras till ett postombud.

Otympliga och/eller tunga produkter

För otympliga och/eller tunga produkter kommer handlaren som lagerhåller produkten inom fem dagar från att du fått beställningsbekräftelsen kontakta dig för att ni gemensamt ska bestämma en leveransdag. Leverans sker inom 16 arbetsdagar (helgfri måndag till fredag) från den dag du fått beställningsbekräftelsen, förutsatt att inget annat anges i produktannonsen eller i kassan. Leverans av Otympliga och/eller tunga produkter innebär normalt att du måste närvara fysiskt och motta den otympliga och/eller tunga produkten på din hemadress och under dagtid.

8.5. Paket som inte hämtas ut

Du ansvarar för att ta emot eller hämta din leverans i enlighet med vad som framgår av de instruktioner som du får i samband med beställning. Paket hos postombud som inte hämtas inom den tid som anges på avin kommer att skickas tillbaka till handlarens lager. Vi har i dessa fall rätt att ta ut en administrativ kostnad på högst 160 kr, som motsvarar våra kostnader för hantering och frakt i de fall du inte hämtar ut ditt paket hos postombudet eller om du inte mottar din leverans i enlighet med instruktionerna.

8.6. Erbjudanden, rabattkoder och gåvor

Vi kan från tid till annan erbjuda kampanjer, rabattkoder, gåvor och andra erbjudanden (”Erbjudanden”). Sådana Erbjudanden gäller endast under den tid som anges i samband med ett sådant erbjudande och med de villkor som anges i samband med erbjudandet. Erbjudanden kan inte kombineras med andra rabatter om det inte uttryckligen framgår.

8.7. Du behöver ange eventuell kod eller på annat sätt aktivera det aktuella Erbjudandet innan du slutför köpet för att kunna ta del av erbjudandet. Om du returnerar beställda produkter kan det innebära att du inte längre uppfyller de villkor som gäller för erbjudandet, vilket kan medföra att du behöver returnera eventuell gåva eller att du behöver betala för gåvans värde. Vi kommer i sådana fall att kontakta dig.

8.8. I övrigt gäller dessa Köpvillkor även för köp av produkter som omfattas av våra Erbjudanden.

9. Ångerrätt

9.1. Du kan returnera produkten mot full återbetalning inom 14 dagar. Enligt EU:s konsumentskyddslagstiftning har du rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar från den dag som du, eller en person som på uppdrag av dig, tar emot produkten.

9.2. Undantag för vissa produkter

Vissa produkter är undantagna från ångerrätt. Det innebär att du inte har rätt att returnera dessa produkter. När ångerrätten inte gäller framgår det vid produkten på webbplatsen. De produkter som är undantagna är:

Produkter som har tillverkats enligt dina anvisningar eller annars fått en tydlig personlig prägel.

Produkter som med bruten försegling inte lämpligen kan återlämnas på grund av hälso- eller hygienskäl och du har brutit förseglingen.

Förseglad ljud- eller bildupptagning eller ett förseglat datorprogram och du har brutit förseglingen.

Lösnummer av en tidning eller en tidskrift.

9.3. Värdeminskning av använda produkter

Om du ångrar ett köp av en produkt som du har använt mer än nödvändigt för att fastställa dess karaktär, egenskaper och funktion har vi rätt att göra ett värdeminskningsavdrag innan vi gör din återbetalning. Ett sådant avdrag görs genom en jämförelse av produktens värde vid retur jämfört med det ursprungliga värdet vid köpet.

9.4. Hur du ångrar ditt köp

Om du vill ångra ditt köp ska du meddela oss inom 14 dagar från den dag som du, eller en person på uppdrag av dig, tar emot eller hämtar din beställning. Du kan enkelt genomföra din retur genom att kontakta oss. Du kommer få en retursedel att använda vid retur av produkten.

Om du har meddelat oss att du vill ångra ditt köp, behöver du skicka tillbaka produkten med den retursedel som du har fått från oss inom 14 dagar. Vi rekommenderar att du skickar tillbaka produkten i samma emballage som du fick den i eftersom du är ansvarig för eventuell skada eller förlust under returfrakten, om skadan eller förlusten orsakats av att du varit vårdslös, till exempel vid emballering av produkten.

9.5. Returfrakt

Du bekostar själv returfrakten när du ångrar ditt köp. Kostnaden för returfrakten baseras på produktens vikt. Du får information om den aktuella kostnaden på retursedeln i samband med att du anmäler att du vill ångra ditt köp. Kostnaden kommer att dras av från din återbetalning. För Otympliga och/eller tunga produkter är kostnaden för returfrakt högre. Vad kostnaden för returfrakten för dessa produkter är beror på vad det är för produkt och hur den ska transporteras.

9.6. Återbetalning

När du har returnerat ditt köp kommer vi genom vår betaltjänstleverantör göra din återbetalning inom 14 dagar från den dag då du meddelade oss att du vill ångra ditt köp. Vi kommer dock inte göra återbetalningen innan vi har fått tillbaka produkten eller innan du har visat att du har skickat den till oss.
Återbetalning kommer att göras till dig med samma betalningsmetod som du valde vid köpet, om vi inte kommer överens om annat.

10. Reklamation

10.1. Om det är något fel på din produkt har du rätt att reklamera den felaktiga produkten i enlighet med den konsumentskyddslagstiftning som gäller i det land där du har din vanliga vistelseort. I Sverige har du rätt att reklamera ursprungliga fel på produkten som uppkommer inom tre år från produktens avlämnande (ansvarstiden). Du behöver alltid reklamera inom skälig tid från det att du borde ha märkt felet. Din rätt att reklamera upphör senast två månader efter att ansvarstiden på tre år har passerat.

10.2. Du kan skriva till oss på info@webbyragruppen.se. Vart du ska skicka produkten (returadress) framgår av retursedeln som vi skickar till dig.

10.3. Vår postadress för att framställa klagomål är Tärnslingan 11 148 40 Segersäng. Du kan kontakta oss på adressen, men det är inte vår returadress. Du kan alltså inte skicka produkter till denna adress. Du får information om vilken returadress som gäller för din retur när du kontaktar oss.

10.4. Onlineprylar kommer tillhandahålla en retursedel alternativ se till att returfrakten på annat sätt arrangeras. Eftersom returen ska skickas till respektive handlare, kan handlaren för den aktuella produkten komma att kontakta dig för korrekt returadress.

10.5. När den reklamerade produkten har tagits emot och reklamationen är giltig enligt gällande konsumenträttslagstiftning, kommer vi att ersätta dig enligt gällande lag. Vi har dock rätt att neka en reklamation om det visar sig att produkten inte är felaktig enligt vad som gäller enligt lag. Om reklamationen inte är giltig har vi rätt att ta ut en skälig administrativ avgift som är maximalt 10% av produktens pris, vilket motsvarar våra kostnader för undersökning av produkten och fraktkostnader.

11. Garanti

11.1. Respektive handlare lämnar i vissa fall garanti på sina produkter. Information om vilka produkter som omfattas av garantin, vad garantin omfattar och vart du kan vända dig för att åberopa garantin framgår här samt av respektive produktbeskrivning på webbplatsen. Du har alltid rätt att kräva att tillverkaren avhjälper felet eller omlevererar produkten i enlighet med vad som gäller enligt lag.

12. Särskilt för varor med digitala delar

12.1. Vissa av de produkter som säljs på webbplatsen kan vara integrerade eller sammankopplade med ett digitalt innehåll eller en digital tjänst, t.ex. en app eller en mjukvara. I vissa fall gäller speciella regler för denna typ av produkter – om avsaknaden av det digitala innehållet eller den digitala tjänsten gör att produkten inte kan användas på det sätt som är avsett. Det kan t.ex. vara fallet om produkten är avsedd att användas tillsammans med en applikation eller en specifik mjukvara.

12.2. Om produkten innehåller digitala delar eller digitala tjänster så får du information om det vid produktbeskrivningen på Webbplatsen. Du får tillgång eller åtkomst till det digitala innehållet eller den digitala tjänsten senast i samband med att den fysiska produkten levereras till dig, om annat inte uttryckligen framgår.

12.3. Säkerhetsuppdateringar och andra nödvändiga uppdateringar kommer att tillhandahållas i enlighet med vad som krävs enligt tillämplig lag.

12.4. Vi ansvarar inte för eventuella fel som beror på att du har underlåtit att installera de uppdateringar som tillhandahålls och om du har fått information om att uppdateringarna finns tillgängliga och konsekvenser av bristande installation och den bristande installationen inte beror på anvisningarna för installationen.

13. Våra skyldigheter

13.1. Om det är något fel på din produkt eller om leveransen är försenad, ansvarar vi för skador som du drabbats av med anledning av felet eller förseningen, enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Vi ansvarar dock bara för skador i den utsträckning som du har vidtagit rimliga åtgärder för att begränsa din skada. Vi ansvarar alltså inte för skador som du hade kunnat undvika genom att vidta rimliga åtgärder.

13.2. Vi ansvarar inte för skador som orsakas av oförutsedda omständigheter utanför vår kontroll, t.ex. krig, strejk, pandemi eller naturkatastrofer, som vi inte skäligen kunnat förutse (Force Majeure). Om vi är förhindrade att fullgöra våra skyldigheter enligt avtalet eller dessa Köpvillkor, har du rätt att frånträda avtalet i enlighet med gällande konsumenträttslig lagstiftning.

14. Om dessa Köpvillkor

14.1. Vi har rätt att ändra dessa Köpvillkor, men de Köpvillkor som du godkände vid tiden för ditt köp gäller alltid för det köpet. Alla ändringar kommer att framgå av senast publicerad version av Köpvillkoren på webbplatsen. Ändringar träder i kraft från det att du har accepterat Köpvillkoren, det vill säga när du genomför ett nytt köp på webbplatsen.

14.2. Dessa Köpvillkor ska tolkas och tillämpas enligt svensk lag. Om någon bestämmelse i dessa Köpvillkor skulle anses vara ogiltig eller inte verkställbar av någon behörig domstol, myndighet eller alternativ tvistlösningsorgan, kommer övriga delar av den bestämmelsen och alla andra bestämmelser i dessa Köpvillkor att förbli giltiga och verkställbara till fullo i enlighet med tillämplig lag.

14.3. Du har alltid rätt till de gällande konsumenträttigheter som gäller i det land där du har din vanliga vistelseort. Ingenting i dessa köpvillkor ska tolkas som en begränsning av sådana rättigheter.

15. Frågor, klagomål eller tvist

15.1. Du är välkommen att kontakta oss om du har några frågor eller klagomål angående din beställning. Du kan enkelt nå oss via kontaktuppgifter.

15.2. Vid eventuell tvist med privatpersoner följer vi beslut från alternativa tvistlösningsorgan. För att få tillgång till det alternativa tvistlösningsorganet i ditt land. I Sverige kan du kontakta Allmänna reklamationsnämnden (ARN), www.ARN.se. Du kan kontakta ARN genom att skicka ett brev till Box 174, 101 23 Stockholm.

15.3. Du som privatperson har även möjlighet att klaga via EU:s webbaserade plattform för tvistlösning.

15.4. Oavsett vad som anges ovan kan eventuella tvister också avgöras vid varje behörig domstol i landet där kunden har sin hemvist.


© Copyright